تولید محتوی الکترونیک و برنامه سازی

تولید محتوی الکترونیک و برنامه سازی


لیست آزمون های موجود:

پودمان تعداد سوال انتخاب
پودمان 1 52
پودمان 2 61
پودمان 3 50
پودمان 4 162
پودمان 5 113

{{percent}}٪ تخفیف - {{desc}} {{discount_error}}

جمع کل خرید: 5000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: {{discount_value}} تومان

توجه! برای خرید آزمون ابتدا باید در سایت لاگین کنید