کنکور جامع آزمایشی / کنکور سراسری

سوالات پودمانی دروس پایه دوازدهم

سوالات پودمانی دروس پایه یازدهم

سوالات پودمانی دروس پایه دهم

مراحل استفاده از خدمات سایـت

برای استفاده از خدمات سایت باید مراحل زیر را انجام دهید. توضیحات تکمیلی در راهنمای سایت قابل مشاهده می باشد.

مرحله ۱: ثبت نام

از طریق فرم ثبت نام، یک حساب کاربری برای خود ایجاد نمایید.

مرحله ۲: شارژ حساب

برای شرکت در آزمون ها باید شارژ کافی داشته باشید، حساب کاربری خود را شارژ نمایید.

مرحله ۳: انتخاب آزمون

از آزمون های دسته بندی شده آزمون دلخواه خود را بسازید.

مرحله ۴: شرکت در آزمون در زمان دلخواه

در زمان مورد نظر، در آزمون های ایجاد شده شرکت نمایید.

برگزاری آزمون های مجازی برای هنرستان یا آموزشگاه شما

در صورتی که قصد برگزاری آزمون های شبیه سازی شده سایت را برای هنرستان یا آموزشگاه خود دارید، این آمادگی را داریم تا در زمان دلخواه شما با تعداد شرکت کنندگان نامحدود این امر را محقق نماییم.

منابع مورد استفاده