کاربرد فناوری های نوین

 کاربرد فناوری های نوین


لیست آزمون های موجود:

پودمان تعداد سوال انتخاب
پودمان 1 48
پودمان 2 51
پودمان 3 65
پودمان 4 45
پودمان 5 27

{{percent}}٪ تخفیف - {{desc}} {{discount_error}}

جمع کل خرید: 4000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: {{discount_value}} تومان

توجه! برای خرید آزمون ابتدا باید در سایت لاگین کنید