کارگاه نوآوری و کارآفرینی

کارگاه نوآوری و کارآفرینی


لیست آزمون های موجود:

پودمان تعداد سوال انتخاب
پودمان 1 68
پودمان 2 70
پودمان 3 72
پودمان 4 47
پودمان 5 23

{{percent}}٪ تخفیف - {{desc}} {{discount_error}}

جمع کل خرید: 4000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: {{discount_value}} تومان

توجه! برای خرید آزمون ابتدا باید در سایت لاگین کنید